RESULTS

【金沢市/住宅】屋根清掃

 

大屋根樋松葉堆積

 

 

大屋根樋松葉撤去、内部掃除

 

下屋根松葉枯葉堆積

 

下屋根樋松葉、枯葉撤去清掃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • お客様の声
  • 会社情報